Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Март 8, 2009 | Раздел: ПроектиИнформация за проекта

Европейски Съюз

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

Република България

Министерство на образованието и науката

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Европейски Социален Фонд България

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001/07/4.1-01 "Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание"


Водеща организация:

СОУ “Св. св. Кирил и Методий” , с. Сатовча , обл. Благоевград

Партньори:

Общинска администрация, Сатовча, обл. Благоевград
ОДЗ “Елена Шомова”, с. Сатовча, обл. Благоевград
Училищно настоятелство при СОУ, с. Сатовча

Наименование

Подобряване на мултикултурната среда в училището и детската градина в село Сатовча

Териториален обхват

Област: Благоевград
Община: Сатовча
Село: Сатовча

Продължителност

17 месеца и 15 дни

Планирано начало на изпълнение
на проекта

15.07.2008 година

Планиран край на изпълнение
на проекта

31.12.2009 година

Описание на целевата група

 • ученици 158/140 от СОУ, 18 от ОДЗ /
 • учители 53/45 от СОУ, 8 от ОДЗ /
 • родители 87/67 от СОУ, 20 от ОДЗ/

Брой лица от целевата група,
включени в проекта

303 – ученици, родители и учители

Обща стойност на проекта

69 126 лева

Сума на исканата безвъзмездна
финансова помощ

69 126 лева


Начало на страницата

Обща цел

Включване на ромските семейства чрез общуване между учители, родители и деца, и използване на нови методики на обучение за развитие на човешкия капитал.

Специфични цели

 • Създаване на партньорски взаимоотношения между семейството и училището за интеграция на ромските деца
 • Прилагане на нови методи на преподаване и работа с деца в мултикултурна среда

Дейности по проекта


 1. Дейности свързани с интеграцията на ромските семейства и общуване между различните етноси
  • Уреждане на Етнографска експозиция с изделия от бита на различните етноси. Изложба от снимки и рисунки отразяващи празниците.
  • Обучителни семинари с учители и родители.
  • Кръгла маса на тема: "Сатовча – средище за междукултурно сътрудничество".
  • Научно-практическа конференция за споделяне на добри практики и анализ на предизвикателствата от изпълнението по проекта.
 2. Включване на ромските деца в образователния процес в училището и детската градина.
 3. Различни форми и методи на преподаване с участието на всички деца
  • Обучение в група – Клуб "Етнорепортер".
  • Издаване на училищен вестник "Етнорепортер".
  • Изработване на "Етнокалендар". (Word документ)
  • Обучение в група по СИП "Ромски фолклор".
 4. Възможности за изява на заложбите и уменията на ромските деца
 5. Проложения

Вестник “Етнорепортер”

Брой 1 (pdf)
Брой 2 (pdf)
Брой 3 (pdf)
Брой 4 (pdf)
Брой 5 (pdf)
Брой 6 (pdf)
Брой 7 (pdf)
Брой 8 (pdf)
Брой 9 (pdf)
Брой 10 (pdf)
Брой 11 (pdf)
Брой 12 (pdf)
Брой 13 (pdf)

Начало на страницата