Вие се намирате в: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" > Семинар за учители

Семинар за учители

Март 4, 2009 | Раздел: Събития

На 28 февруари и 1 март се проведе обучителен семинар за учители на тема "Методи на обучение и работа с деца в мултикултурна среда", с обучител доц. Христо Кючуков. Участваха 30 учители от детската градина и училището в село Сатовча. Това е поредната дейност по проекта "Подобряване на мултикултурната среда в училишетио и детската градина в село Сатовча", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Европейския социален фонд.

Програма на обучението (Word документ)

Снимки

Семинар Семинар Семинар Семинар Семинар
Семинар Семинар Семинар Семинар Семинар

Семинарът е част от проекта Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"