Вие се намирате в: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" > 8 Май - Ден на ученическото самоуправление в СОУ Сатовча


8 Май - Ден на ученическото самоуправление в СОУ Сатовча

Май 16, 2009 | Раздел: Събития

За четвърта поредна година Клубът за ООН организира Ден на ученическото самоуправление. Участваха 40 ученици от пети до единадесети клас. Директор на училището беше Председателят на клуба, Жулиета Парушева - ученичка от 10 клас. Екипът и се състоеше от учители, технически секретар, помощник-директор, медицинска сестра. За всички участници денят премина интересно и забавно. Предстои анализ и оценка с участието на учителите и техните заместници. Всички ще получат грамоти.
Целта е да се засили съпричастността и отговорността към учебния процес от страна на учениците, като се включват в процеса на вземане на решения.
Виж снимки


Списък на учениците определени за учители в Деня на ученическото самоуправление

 • Жулиета Парушева от 10 клас – директор
 • Бетина Халачева от 9 клас - учител по история и пом. директор
 • Емилия Каптиева от 8 клас – учител на 1 клас
 • Виолета Синапова от 8 клас – учител на 2 клас
 • Дудка Доспатлиева от 8 клас – учител на 3 клас
 • Снежана Говедарова от 8 клас - учител на 4a клас
 • Маринела Краева от 8 клас - учител на 4б клас
 • Елка Каптиева от 8 клас – учител по БЕЛ
 • Залверка Ушева от 7 клас - учител по математика
 • Реджеп Джилджов от 9 клас – учител по английски език
 • Ахмед Странджев от 8 клас - учител по история и география
 • Али Арнауд от 9 клас - учител по физическа култура и спорт
 • Лиляна Сафиеа от 8 клас - учител по БЕЛ
 • Рафие Дзаганова от 8клас - учител по изобр.из-во
 • Катя Ушева от 10 клас - учител по ИТ
 • Нери Прахова от 8клас – учител по английски език
 • Юсеин Карамешинев от 10 клас - учител по френски език
 • Гюлка Агушева от 8 клас – учител по география
 • Джейлян Джилджова от 11 клас – учител по биология
 • Айше Байрактарова от 10 клас - учител по математика
 • Мирела Парушева от 9клас – учител по химия и физика
 • Цветелина Пашова от 10 клас - учител по БЕЛ
 • Ани Копанова от 10 клас – учител по ИТ
 • Валентина Балабанова от 10 клас - учител по биология
 • Екатерина Шкуртова от 8 клас - учител по история
 • Мурад Шекеров от 10 клас - учител по математика
 • Aлек Стоянов от 9 клас – учител по физика
 • Надя Синапова от 11 клас – учител по философия
 • Лазар Моллов от 11 клас - учител по физическо
 • Милко Бошнаков от 11 клас – учител по музика
 • Сузи Маринска от 11 клас – учител по математика
 • Бейка Пилъоева от 11 клас – технически секретар
 • Айше Айвазова от 11 клас – учител по извънкласни дейности
 • Фатме Демирова от 11клас – медицинска сестра

Класирани ученици, като най-добри учители в Деня на ученическото самоуправление

 • 1 клас – Емилия Каптиева
 • 2 клас – Виолета Синапова
 • 3 клас - няма избран
 • 4а клас – Снежана Говедарова
 • 4б клас – няма избран
 • 5 клас – Ахмед Странджев
 • 6 клас – Ахмед Странджев
 • 7 клас – Залверка Ушева – избрана и от учител
 • 8а клас – Нери Прахова
 • 8б клас – Мирела Парушева
 • 9а клас – Бетина Халачева
 • 9б клас – Реджеп Джилджов
 • 10а клас – Катя Ушева
 • 10б клас – Айше Байрактарова
 • 11а клас – Надя Синапова
 • 11б клас – Юсеин Карамешинев – избран и от учител
 • Алек Стоянов – избран от учител
 • Лиляна Сафиева – избрана от учител

Резултати от анкетата сред учителите-ученици

 1. Какво е усещането да си учител?
  • Приятно, но е много отговорно да си учител
  • Трябва да имаш железни нерви, за да преподаваш
  • "Невероятно усещане, което ще помня цял живот и ще бъде в сърцето ми" - Емилия Каптиева - 8 клас
  • Има тръпка, великолепно, неописуемо
  • Невероятно е да си учител, естествено голямо отговорност
  • Удоволствие и привилегия - Ани Копанова – 10 клас
  • СУПЕР ВЪРХОВНО – Катя Ушева – 10 клас
 2. С какво впечетление остана от деня на ученическото самоуправление ?
  • Много агресивни деца към преподавателите
  • Неуважение към заместниците - учители
  • Голяма отговорност е да си учител
  • Не могат да се преподават нормални часове – пълна анархия
  • Ученик–учител е голямо самочувствие
  • Разочаровани от степента на знания на учениците
  • Денят беше по-организиран от предишната година
 3. Препоръки:
  • Учителите да бъдат по-строги и без компромиси
  • 5-8 клас да не участват в самоуправлението
  • Не е за препоръчване учителската професия
  • Правилника да се изпълнява от учителите и тогава от учениците
  • Учителите да бъдат по-търпеливи към учениците
  • Всички учители да присъстват в часовете
 4. Трудности:
  • Лоша дисциплина
  • Невъзпитано отношение към учителите


Снимки

Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление
Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление
Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление Ден на ученическото самоуправление
Ден на ученическото самоуправление

Начало на страницата