Вие се намирате в: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" > Традиционен туристически поход...

Традиционен туристически поход и спортни състезания

Октомври 25, 2009 | Раздел: Събития

На 23.10.2009 г. за пореден път от 30 години насам , се проведе заложения в годишния план на училището традиционен поход до местността "Майоров гроб". Той е посветен на освобождението на родния край, провежда се месец октомври и винаги носи много проятни емоции за ученици и учители.

Тази година една част от учениците, придружавани от Наум Странджев - учител по Музика в СОУ с. Сатовча, положиха венци, а останалите ученици останаха на местността "Жидово". Там се проведоха редица игри-състезания - дърпане с въже между класовете, в което взеха участие и някои от класните ръководители, футбол на малки групи пак между учители и ученици. В състезанията бяха излъчени символични победители.

Походът се отличи с масовост и дисциплинираност на учениците. Те сами даваха идеи за провеждане на състезанията. За разведряване на настроението беше организиран музикален съпровод пак от ученици от училището. На фона на хубавото време се извиха кръшни хора от ученици и учители. Учениците си направиха много снимки, заедно с класните ръководители, за спомен.

Походът завърши с песни до двора на училището.

Това е поредната дейност по проекта "Подобряване на мултикултурната среда в училището и детската градина в село Сатовча", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Европейския социален фонд.

Снимки

Традиционен туристически поход Традиционен туристически поход Традиционен туристически поход Традиционен туристически поход Традиционен туристически поход
Традиционен туристически поход Традиционен туристически поход Традиционен туристически поход Традиционен туристически поход Традиционен туристически поход